Categorie: Schrijven als beroep

Schrijvend rijk worden (2)

Schrijvend rijk worden (2)

Je kan voor jezelf schrijven, maar ook voor jezelf beginnen als schrijver. Aan het zelfstandig ondernemerschap zitten wel degelijk een aantal voordelen, maar dan moet je wel aan de spelregels van de belastingdienst voldoen. Een van de voorwaarde is dat je meerdere (betalende) opdrachtgevers moet hebben. Maar aan het predikaat ‘opdrachtgever’ kleven ook nog enkele regels.

Vestzak/ broekzak

Een zelfstandig ondernemer betaalt inkomstenbelasting over de behaalde winst. Hierdoor hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen af te dragen, zoals wel het geval is bij een normale dienstbetrekking. Dat is ook logisch want als zelfstandig ondernemer heb je, in tegenstelling tot een werknemer,  geen recht op ziektekosten e.d. Daarom hoop je ook op goede inkomsten uit je opdrachten zodat je die kosten enigszins zelf kan opvangen (ondernemersrisico).

Opdrachtgever of leidinggevende

En daar zit het addertje onder het gras. Want als zelfstandige ondernemer heb je opdrachten nodig met natuurlijk een bijbehorende opdrachtgever,  maar laatstgenoemde mag ook niets anders zijn dan dat. Mocht er namelijk wel sprake zijn van een dienstbetrekking/arbeidsovereenkomst dan is afdracht (al dan niet door de opdrachtgever) van loonheffingen verplicht. Bij verzuim hiervan geldt uiteraard een boete. Nu zal je zeggen, als zelfstandige heb ik sowieso geen arbeidsovereenkomst, maar ook hier zitten we weer in een grijs gebied.

Arbeidsrelaties

Voor de wet is er sprake van een arbeidsovereenkomst als:

Er persoonlijk arbeid wordt verricht, er een gezagsverhouding is tussen werkgever en werknemer en als er een vergoeding van loon tegenover de verrichte arbeid staat

tip: loon is niet alleen geld en hoewel ‘gezagsverhouding’ misschien wat autoritair klinkt, is de grens tussen wel of niet flinterdun.

Zoveel netten zoveel mazen

En ook hier moet je goed naar je eigen situatie en opdrachtgever kijken om te bepalen wat de arbeidsrelatie is. De regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten is behoorlijk ingewikkeld en er zijn veel verschillende vormen van dienstbetrekkingen, ieder weer met zijn eigen mits en maren. Als zelfstandige hoor je te werken via een overeenkomst van opdracht (in de volksmond ook wel freelance overeenkomst) genoemd. Een aantal belangrijke punten van deze overeenkomst zijn:

 • Er is geen gezagsverhouding. Als opdrachtnemer ben je dus vrij in het uitvoeren van de opdracht en mag de opdrachtgever geen instructies geven. Is dat wel het geval dan kan er dus sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.
 • Je hebt zelf de vrijheid de werktijden te bepalen
 • Je hebt zelf de vrijheid in het vaststellen aantal werkuren
 • je mag een opdracht weigeren
 • beloning op basis van het afronden van de opdracht.
 • je levert een dienst, geen stoffelijk werk (zoals een object of huis).
 • geen doorbetaling tijdens vakantie of arbeidsongeschiktheid.
 • ondernemersrisico als opdrachtnemer
 • je mag je laten vervangen door een ander
 • je hebt meerdere opdrachtgevers? (Niet binnen hetzelfde bedrijf).
 • het is een incidentele opdracht en geen regelmatig terugkerend patroon? (Dat wil niet zeggen dat je niet regelmatig dezelfde opdrachtgever kan hebben).
 • je werkt niet via een uitzendbureau.

Zoals ik als schreef, zoveel netten, zoveel mazen. Per situatie kan het verschillen en moet daarom ook grondig bekeken worden. Achteraf terugbetalen is altijd jammer. Voorheen was er de VAR-verklaring, maar die is afgeschaft. Nu werkt de belastingdienst met zogenaamde goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten.

Bij twijfel:

Doe de check bij de belastingdienst.

Dit artikel is een vervolg op schrijvend rijk worden (1)
Schrijvend rijk worden (1)

Schrijvend rijk worden (1)

‘Dus jij wordt schrijfster als je later groot bent?’ en de volgende vraag die er standaard achteraan komt is: ‘kun je daar wat mee verdienen dan?’ Tja, dat is een goede vraag. Waarschijnlijk verdient een ‘echte’ baan beter. Maar als zelfstandig ondernemer is geld verdienen niet je eerste prioriteit. Toch wordt er gezegd dat er fiscaal winst te behalen is als zelfstandig ondernemer. Maar hoe werkt het nou precies en kan je er als (zelfstandige) schrijver ook van profiteren?

De belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken.

En dat wordt het ook echt niet. Staar je daarom niet blind op een woord als ‘belastingvoordeel’. Dat betekend niet meer dan dat je iets minder belasting hoeft te betalen over de kosten die je reeds gemaakt hebt. Bovendien ken je het verhaal van het vestzak en de broekzak? Daar werkt de blauwe brigade ook graag mee, het voordeel in het vestzak, wordt weer terug verdient in de broekzak. Het grootste voordeel haal je dus, heel ouderwets, uit het niet maken van onnodige kosten.

Het voordeel van zelfstandig zijn.

De zelfstandigenaftrek houdt in dat je een x bedrag ( in 2017 € 7.280,-)  mag aftrekken van de gemaakte winst. Is de winst lager, dan is het bedrag wat je af mag trekken uiteraard ook lager. Het restant mag je de komende jaar verrekenen. Het kan ook zijn dat je recht hebt op een startersaftrek. In dat geval mag je het hele bedrag van € 7.280,- verrekenen, ook als de winst minder is (dat betekend dus dat je voor de inkomstenbelasting negatieve winst hebt). Trouwens, omzet is het totaal bedrag van de verkopen/diensten en (bruto)winst is wat er nog overblijft na aftrek van alle kosten (bruto winstmarge is dus belangrijker dan omzet, maar dat is een andere discussie).

Kerst op de taart

Daarnaast heb je ook de MKB-winstvrijstelling. Dat is een percentage van de behaalde winst uit een onderneming. In 2017 is de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst die overblijft na aftrek van de zelfstandigenaftrek en nog de eventuele startersaftrek. Let wel op, het mes snijdt aan twee kanten. Bij een negatieve winst wordt hierdoor minder. Klinkt leuk, maar is belastingtechnisch minder voordelig.

Zelfstandig op eigen benen.

Om voor de belastingdienst in aanmerking te komen als zelfstandig ondernemer moet je aan een aantal voorwaarde voldoen.

 • Je eerste prioriteit is winst maken. Daarvoor moet je in ieder geval een omzet hebben.
 • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (en Fabrieken)
 • Je hebt meerdere opdrachtgevers, afnemers of klanten.
 • Je besteed aanzienlijke tijd aan je onderneming. De grens voor inkomstenbelasting is 1.225 uur per jaar (geen nevenwerkzaamheden en reëel verspreidt over je opdrachtgevers).
 • Als inhaker hierboven, moet minstens 50% van je inkomen uit je onderneming voortvloeien.
 • Je maakt reclame voor je onderneming en treedt ook op andere pr wijze naar buiten (website, twitter etc.)
 • Je wordt niet doorbetaald bij ziekte en vakantie
 • Je doet investeringen voor de onderneming
 • Je loopt bedrijfsrisico. Geen of slecht werk is ook geen inkomen. Inzet vereist dus.
 • Je bent aansprakelijk voor (eventuele) schulden van de onderneming
 • Je stuurt facturen voor de verrichtte werkzaamheden.
 • Werkzaamheden verlopen niet via een uitzendbureau of bemiddelingsbureau
 • Soms heb je personeel in dienst.

Niet blauw maar grijs.

Het zelfstandig ondernemerschap bevindt zich in een grijs gebied. Soms voldoe je maar aan een aantal kenmerken en dat maakt je dan helaas geen zelfstandig ondernemer. De inspanningen voor je ondermening moeten aanzienlijk zijn, het is in principe gewoon een baan. Je moet een gedegen administratie voeren (of laten voeren), geld ermee verdienen en risico lopen.  Een maandelijkse bijdrage bij twee clubbladen, sporadisch een gastblog online en een miniposter bij de plaatselijke bibliotheek is helaas niet genoeg om als zelfstandig ondernemer door te gaan. Zelfs niet als je daarnaast ruim 1500 uur per jaar besteedt aan je schrijven.

Zelfstandig of niet?

Twijfel je of je wel op niet zelfstandig genoeg bent doe dan de check bij de belastingdienst.